Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul Padlewskiego 15, 06-500 Mława

ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej

w Wydziale Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczym.

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w PSP w 2019r.: 1 osoba

Stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko etatowe: starszy specjalista (ds. kontrolno-rozpoznawczych)

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława

System pełnienia służby: codzienny.

Pobierz plik (NABÓR 2019.pdf)  Więcej informacji